Techniki

7 Items

Przepływy

by admin
cover

Przepływy to diagramy pokazujące doświadczenie użytkownika w formie kolejnych kroków, działań i reakcji systemu. Pozwalają na szersze spojrzenie i optymalizację procesów. Pomagają w zaprojektowaniu logiki biznesowej i reguł, którymi rządzi się interakcja użytkownika z produktem.

Scenariusze użytkownika

by admin

Scenariusze użytkownika to krótkie historie (często w formie komiksowej) określające podstawowe działania wykonywane w systemie. Kładą szczególny nacisk na opisanie celów użytkownika i sposobów wykonania zadania w określonym kontekście użycia. Pomagają one skupić się na typowych interakcjach, dzięki czemu są narzędziem wykorzystywanym przy projektowaniu rozwiązań.

Participatory design

by admin

Participatory design, tj: współprojektowanie polega na wspólnym tworzeniu interfejsu, serwisu, czy produktu w grupie złożonej z użytkowników, projektantów i interesariuszy. Technika ta umożliwia wzajemne odkrywanie różnych punktów widzenia i pozwala na uzyskanie wartościowych insightów dotyczących ogólnego kierunku, w którym zmierzać ma projekt. Zobacz prezentację nt techniki projektowej z Warsztatów UX#5: Warsztaty UX – Participatory design [...]

Experience Map

by admin

Experience Map to technika analizy doświadczenia użytkownika w zetknięciu z produktem lub usługą. Pozwala zdiagnozować mocne i słabe strony, jest podstawą odkrycia możliwych ulepszeń a przede wszystkim pomaga w zrozumieniu kontekstu interakcji. Więcej o metodzie dowiecie się na Warsztacie UX #4 z prezentacji Barbary Rogoś – Turek.

Design studio

by admin
SONY DSC

Design studio w projektowaniu interfejsów to metoda pracy grupowej, polegająca w dużym skrócie na szkicowaniu pomysłu, jego prezentacji i szczerej krytyce a następnie na dalszym projektowaniu w grupach. Jest metoda przeznaczona dla różnorodnych zespołów, w których skład mogą wchodzić managerowie, designerzy, projektanci, testerzy i klient. Więcej o metodzie dowiecie się z prezentacji Igi Mościchowskiej z [...]

Sortowanie kart czyli praca z karteczkami post-it

by admin
postit

Sortowanie kart to technika umożliwiająca kategoryzowanie treści. Można ją stosować do segregowania zawartości strony internetowej i tworzenia jej struktury, nada się także do grupowania produktów w sklepie e-commerce, czy dzielenia treści w intranecie. Popularne w sortowaniu kart są karteczki post it, które usprawniają proces kategoryzacji, a do tego dostarczają sortującym dużo zabawy

Paper prototyping, czyli każdy może uczestniczyć w projektowaniu

by admin
paper prototyping

Projektowanie na papierze (paper prototyping) to technika wykorzystywana w tworzeniu oprogramowania od lat 80-tych XX wieku. Idea jest prosta – projektantowi potrzebna jest kartka papieru, coś do pisania oraz otwarta głowa, aby stworzyć robocze szkice, rysunki, makiety interfejsu.