Scenariusze użytkownika to krótkie historie (często w formie komiksowej) określające podstawowe działania wykonywane w systemie. Kładą szczególny nacisk na opisanie celów użytkownika i sposobów wykonania zadania w określonym kontekście użycia. Pomagają one skupić się na typowych interakcjach, dzięki czemu są narzędziem wykorzystywanym przy projektowaniu rozwiązań.