Posts tagged with ‚przepływy’

1 Item

Przepływy

by admin
cover

Przepływy to diagramy pokazujące doświadczenie użytkownika w formie kolejnych kroków, działań i reakcji systemu. Pozwalają na szersze spojrzenie i optymalizację procesów. Pomagają w zaprojektowaniu logiki biznesowej i reguł, którymi rządzi się interakcja użytkownika z produktem.